POLITYKA PRYWATNOŚCI z dnia 27.11.2022 r.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.novamac.pl 

(zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Przedsiębiorstwo działające pod firmą: Novamac sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-288) przy ul. Aleksandra Kowalskiego 1/61, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000886376 NIP: 5242914433, zwane dalej („Novamac”).

3. Novamac sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Novamac zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie klientami.

2. Dane osobowe klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym;

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym;

c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);

d) korzystania z formularza kontaktowego;

e) udzielenia zgody na cele marketingowe;

f) udzielenia zniżki na zakupy.

3.W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, klient podaje:

a) adres e-mail;

b) imię i nazwisko.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;

b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania,

c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu.

6. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Sklepie, klient podaje:

a) adres e-mail.

7. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a) firmę Przedsiębiorcy;

b) numer NIP/NIP UE.

8. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, klient podaje jedynie swój adres e-mail.

9. W przypadku udzielenia zgody na cele marketingowe, klient podaje:

a) imię i nazwisko;

b) adres e-mail;

c) telefon;

10. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

11. Od klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

§2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Novamac w obrębie dostarczania sprzętu IT oraz firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), KRS 0000347935. Dane będą przetwarzane przez Novamac w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186), KRS 0000274399. Dane będą przetwarzane przez Novamac w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

5. (uchylone)

6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system leaselink.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Leaselink sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-028 Warszawa, ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 59), KRS 0000477046. Dane będą przetwarzane przez Novamac w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

7. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system eraty.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 42c), KRS 0000040562. Dane będą przetwarzane przez Novamac w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Apple Pay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Stripe Payments Europe Ltd z siedzibą w Dublinie (D02 H210 Dublin, ul. 1 Grand Canal Street Lower), VAT number: IE 3206488LH. Dane będą przetwarzane przez Novamac w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

9. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

10. W przypadku, gdy klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) lub wyrazi zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, na jego adres e-mail Novamac będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

11. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system comfino.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Comperia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13, kod pocztowy: 02-673, KRS: 0000390656. Dane będą przetwarzane przez Novamac w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

12. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system wesub.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce WeSub S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Branickiego 17, kod pocztowy: 02-972, KRS: 388564561. Dane będą przetwarzane przez Novamac w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwis

§3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Novamac na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Novamac produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2. Novamac wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera klientów.

3. Novamac wykorzystuje cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Novamac wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych smartsupp.com (administrator cookies zewnętrznego: Smartsupp z siedzibą w Brno);

b) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

c) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc. z siedzibą w USA);

d) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego instagram.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

5.Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Novamac może gromadzić adresy IP klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Novamac przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

7. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Novamac nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

8. Aby wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce Safari, należy otworzyć Preferencje, a następnie w panelu Prywatność wybrać opcję blokowania plików cookie. W przypadku iPada, iPhone'a lub iPoda touch należy w menu Ustawienia wybrać opcję Safari, a następnie przejść do sekcji Pliki cookie. Instrukcje dotyczące wyłączania obsługi plików cookie w innych przeglądarkach znajdują się w stosownej dokumentacji.

§4 Ochrona danych osobowych oraz dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

b) marketingowym na podstawie dodatkowo wyrażonej zgody.

2.Administrator przetwarza dane użytkowników Sklepu Internetowego w celu i w zakresie niezbędnym dla korzystania ze strony przez użytkowników oraz funkcjonowania strony www.novamac.pl, na podstawie uzasadnionego interesu administratora polegającego na sprawnym funkcjonowaniu strony.

3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego w innych celach niż wskazane powyżej jest określone w innych regulaminach zamieszczonych na stronie www.novamac.pl

4. Podanie danych osobowych Klienta Administratorowi w celu realizacji usługi jest wymogiem umownym, zaś podania danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich niepodanie i brak wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych uniemożliwia przekazywanie informacji marketingowych. Podanie danych użytkowników Serwisu Internetowego jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z strony www.novamac.pl.

5. Każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza, ma prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

żądanie należy skierować na adres siedziby Administratora lub na adres mailowy: bok@novamac.pl.

c) wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

6. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

7. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także podmioty współpracujące z Administratorem oraz świadczące na rzecz Administratora usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe.

8. Dane osobowe, zebrane w celu zorganizowania usług będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, zaś w przypadku świadczenia usług marketingowych do chwili cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane zebrane w celu sprawnego funkcjonowania strony będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata.

9. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

10. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

11. Novamac zapewnia klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.

13. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Novamac może odmówić usunięcia danych klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Sprzedawcy lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sprzedawca.

14. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

15. W przypadku, gdy klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Novamac nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła ?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

16. Novamac nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta klienta.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Novamac poinformuje klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: bok@novamac.pl

3. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 04.12.2022 r.

  • Zarejestruj

Rejestracja nowego konta